!

SHR-0043W "SAMURA HARAKIRI" 161 , AUS-8, ABS

  • SHR-0043W "SAMURA HARAKIRI" 161 , AUS-8, ABS
SHR-0043W
  • () - 300
  • () - 161
  • AUS 8
  • 58
  • 1
  • () - 137

:
1985 .

Samura Harakiri , 161
, .

AUS 8 (Aishi Steel Works). SAMURA HARAKIRI , . , “ ”

   
   
: