!

SHR-0085W "SAMURA HARAKIRI" 208 , AUS-8, ABS

  • SHR-0085W "SAMURA HARAKIRI" 208 , AUS-8, ABS
SHR-0085W
  • () - 330
  • () - 208
  • AUS 8
  • 58
  • 1
  • () - 118

:
2235 .

Samura Harakiri , 208
. . – , , . « ».

AUS 8 (Aishi Steel Works). SAMURA HARAKIRI , . , “ ”

   
   
: