!

HARAKIRI

 • SHR-0011B "SAMURA HARAKIRI" 99 , AUS-8, ABS
SHR-0011B
 • () - 210
 • () - 99
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 50

:
1035 .

 • SHR-0011W "SAMURA HARAKIRI" 99 , AUS-8, ABS
SHR-0011W
 • () - 210
 • () - 99
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 50

:
1035 .

 • SHR-0021B "SAMURA HARAKIRI" 120 , AUS-8, ABS
SHR-0021B
 • () - 230
 • () - 120
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 53

:
1089 .

 • SHR-0021W "SAMURA HARAKIRI" 120 , AUS-8, ABS
SHR-0021W
 • () - 230
 • () - 120
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 53

:
1089 .

 • SHR-0023B "SAMURA HARAKIRI" 150 , AUS-8, ABS
SHR-0023B
 • () - 260
 • () - 150
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 59

:
1130 .

 • SHR-0015W "SAMURA HARAKIRI" 96 , AUS-8, ABS
SHR-0015W
 • () - 208
 • () - 96
 • () - 13
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 50

:
1055 .

 • SHR-0015 "SAMURA HARAKIRI" 96 , AUS-8, ABS ר
SHR-0015
 • () - 208
 • () - 96
 • () - 13
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • -  
 • () - 50

:
1055 .

 • SHR-0065W "SAMURA HARAKIRI" 208 , ABS
SHR-0065W

:
: , . . , , , . , ,

:
1090 .

 • SHR-0023W "SAMURA HARAKIRI" 150 , AUS-8, ABS
SHR-0023W
 • () - 260
 • () - 150
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 59

:
1130 .

 • SHR-0065B "SAMURA HARAKIRI" 208 , ABS
SHR-0065B

: , .

. , , , .

 

, , .

:
1090 .

 • SHR-0057B "SAMURA HARAKIRI" 185 , AUS-8, ABS
SHR-0057B
*
* , . (391) 292-19-02
 • () - 310
 • () - 185
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 95

:
1495 .

 • SHR-0057W "SAMURA HARAKIRI" 185 , AUS-8, ABS
SHR-0057W

. , ,

 • ()310
 • ()185
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • ()95

:
1495 .

 • SHR-0045B "SAMURA HARAKIRI" ( ) 195 , AUS-8, ABS
SHR-0045B
 • () - 310
 • () - 195
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 95

:
1645 .

 • SHR-0045W "SAMURA HARAKIRI" ( ) 195 , AUS-8, ABS
SHR-0045W
 • () - 310
 • () - 195
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 95

:
1645 .

 • SHR-0040B "SAMURA HARAKIRI" 180 , AUS-8, ABS
SHR-0040B

-   . . . ABS-.

 • () - 302
 • () - 180
 • 1
 • ABS-
 • () - 340

:
3125 .

 • SHR-0040W "SAMURA HARAKIRI" 180 , AUS-8, ABS
SHR-0040W

-   . . . ABS-.

 • () - 302
 • () - 180
 • 1
 • ABS-
 • () - 340

:
3125 .

 • SHR-0085B "SAMURA HARAKIRI" 208 , AUS-8, ABS
SHR-0085B
 • () - 330
 • () - 208
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 118

:
2235 .

 • SHR-0085W "SAMURA HARAKIRI" 208 , AUS-8, ABS
SHR-0085W
 • () - 330
 • () - 208
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 118

:
2235 .

 • SHR-0095B "SAMURA HARAKIRI" 175 , AUS-8, ABS
SHR-0095B
 • () - 298
 • () - 175
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 114

:
1900 .

 • SHR-0095WO "SAMURA HARAKIRI" 175 , AUS-8, ABS
SHR-0095WO
 • () - 292
 • () - 195
 • AUS-8
 • 58
 • 1
 • ABS- 
 • () - 114
 • -

:
1900 .

 • SHR-0043B "SAMURA HARAKIRI" 161 , AUS-8, ABS
SHR-0043B
*
* , . (391) 292-19-02
 • () - 300
 • () - 161
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 137

:
1985 .

 • SHR-0043W "SAMURA HARAKIRI" 161 , AUS-8, ABS
SHR-0043W
 • () - 300
 • () - 161
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 137

:
1985 .

 • SHR-0048B "SAMURA HARAKIRI" 180 , AUS-8, ABS
SHR-0048B

, . , . .

 • Samura Harakiri
 • ()342
 • ()218
 • 58
 • 1
 • ()140

:
2270 .

 • SHR-0220WO 3 "SAMURA HARAKIRI"
SHR-0220WO  3

- . , . AUS-8. ABS . 3 Samura Harakiri  (99 ), (150 ), - (208 ).

 • AUS-8
 • 58
 • 1
 • ABS
 • () - 474

:
4150 .

 • 3 "SAMURA HARAKIRI" SHR-0230B
 3
 • () - .
 • () - .
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 405

:
4765 .

 • 3 "SAMURA HARAKIRI" SHR-0230W
 3
 • () - .
 • () - .
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - 390

:
4765 .

 • 5 "SAMURA HARAKIRI" SHR-0250W
 5
 • () - .
 • () - .
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • () - .

:
8240 .

 • 5 "SAMURA HARAKIRI" SHR-0250B
 5
 • () - .
 • () - .
 • AUS 8
 • 58
 • 1
 • -  
 • () - .

:
8240 .


: